225/2014 ze 17. 12. 2014

Opatření děkana k realizaci státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu na TF JU

binary/octet-stream 225-2015_opatreni_dekana.pdf — 192 KB

MENU