224/2014 ze 17. 12. 2014

Opatření děkana ke stanovení odpovědnosti při aktualizaci vybraných údajů v portálu IS STAG

binary/octet-stream 224-2015_opatreni_dekana.pdf — 199 KB

MENU