193/2012 - dodatek č. 1 z 14. 10. 2014

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 193/2012 ke Spisovému řádu TF JU

binary/octet-stream 193-2014_opatreni_dekana-dod.1.pdf — 28 KB

MENU