Akademický rok 2017/18

255/2017 z 31. 10. 2017
Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na TF JU v Č. Budějovicích pro ak. rok 2018/19 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
254/2017 z 25. 9. 2017
Opatření děkana k zajištění inventarizace na TF JU v r. 2017
253/2017 ze 13. 9. 2017
Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

MENU