Pokyn tajemnice Teologické fakulty JU Č. Budějovice

č. 3/2009

pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům na TF JU

 

V souladu s Opatřením rektora JU č. R 102 pro poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsou stanoveny tyto zásady pro poskytování uvedených prostředků zaměstnancům na TF JU:

 

1. OOPP jsou poskytovány na TF JU uklizečkám, údržbáři a vrátnému.

2. OOPP jsou zaměstnancům vydávány do jejich osobního bezplatného užívání a jsou trvale majetkem JU TF.

3. Nákup OOPP zajišťuje ekonomický pracovník, který odpovídá za MTZ, a to dle objednávky vedoucího pracovníka.

4. Nárok a životnost OOPP jsou  uvedeny v tabulce. Výdej OOPP je prováděn proti podpisu zaměstnance

 

Pracoviště, činnost

Druh OOPP

Doba životnosti v měsících

Limit ceny na dobu životnosti

Uklizečka

plášť

protiskluzová obuv

gumové rukavice

24

24

dle potřeby

500,-

500,-

Údržbář (dle potřeby elektr., truhl. práce), práce méně čistá

pracovní oblek

pracovní obuv kožená

rukavice kožené pětiprsté

prošívaný kabát ¾ zimní

čepice

12

24

12

36

12

800,-

700,-

300,-

1100,-

100,-

Vrátný (úklid chodníku a atria)

pracovní oblek

rukavice pětiprsté

 

12

 24 

800,-

200,-

 

 

5.  Každý zaměstnanec má osobní kartu OOPP na personálním oddělení, ve kterém jsou evidovány přidělené OOPP na příslušné období. Při ukončení pracovního poměru na JU TF potvrdí nadřízený zaměstnance na personálním odd. vrácení OOPP a osobní karta je předána k archivaci. Vzor osobní karty vychází z opatření rektora.

6. K zajištění nezbytné hygieny jsou uklizečkám TF poskytovány mycí, čisticí a dezinfekční prostředky dle nároku a potřeby na údržbu příslušných prostor TF. Evidenci spotřeby uvedených prostředků vede ekonomický pracovník zajišťující MTZ a skladové hospodářství.

7.  Tímto pokynem se ruší Pokyn tajemnice k poskytování OOP č. 2/2004.

 

 

 

 

Účinnost od 15. 9. 2009                                                           ing. J. Hledíková,  tajemnice

 

 

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.222 s