Pokyn tajemnice TF JU č. 2/2007

Aktualizace přílohy k Pokynu č. 6/2004

 

Podpisové vzory k oběhu dokladů na TF JU

platnost od 1.1.2007 do 31.12.2007

 

Jméno zaměstnance

(bez titulů)

Funkce, prac. zařazení

Oprávnění pro doklady

Podpis

Kašný Jiří

 

děkan

ved.katedry

 

Viz Opatř. K2/2004 a Pokyn TF

 

Machula Tomáš

proděkan

ved.katedry

 dtto

 

Ehrlichová Magda

proděkan

vedoucí praxí

řešitelka grantu

dtto

 

Demel Zdeněk

proděkan

dtto

 

Skalický Karel

proděkan

ved.katedry

dtto

 

Křišťan Alois

ved.katedry

předseda senátu JU

dtto

 

Kaplánek Michal

ved.katedry

 

dtto

 

Mackerle Adam

pověř.ved.katedry

dtto

 

Weis Martin

ved.katedry

řešitel grantu

dtto

 

Polivka Jan

ved.katedry

dtto

 

Renöckl Helmut

ved.katedry

řed. Institutu pro etiku

dtto

 

Hledíková Jindra

tajemnice, správce rozpočtu

dtto

 

Trávníčková Tatiana

ved. studij.odd.

dtto

 

Křížková Eva

ved.knihovny

dtto

 

Šinková Blanka

hlavní účetní

dtto

 

Voráčková Květa

ved. skladu MTZ

dtto

 

Brabcová Jitka

mzdová účetní

likvidátor cest. příkazů

dtto

 

Holečková Alena

pokladna

zařazení majetku

objednávky

dtto

 

Veselá Jana

děkanát

dtto

 

Hanák Martin

správce počítač.sítě

řešitel grantu

dtto

 

Novotný Michal

ved. oddělení jazyků

dtto

 

Muchová Ludmila

koordinátor CŽV, odpov.Erasmus-IPUC

dtto

 

Nakonečný Milan

řešitel grantu

doklady související s řešením grantu

 

Šrajer Jindřich

řešitel grantu

dtto

 

Vokoun Jaroslav

řešitel grantu

dtto

 

Klapetek Martin

řešitel grantu

dtto

 

Erban Vítek

řešitel grantu

dtto

 

Opatrný Michal

řešitel grantu

dtto

 

Brichcínová Kateřina

řešitelka grantu

dtto

 

Štěch František

řešitel grantu

dtto

 

Bílková Marie

řešitelka grantu

dtto

 

Pavelková Martina

řešitelka grantu

dtto

 

 

S účinností od 2.1.2007.

ing. Jindra Hledíková, tajemnice TF

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.006 s