Pokyn tajemnice TF JU č. 2/2006

K provedení inventarizace v r. 2006

 

 

Inventarizace majetku bude na na TF JU provedena za r. 2006 ve smyslu Příkazu kvestorky JU č. K12 ze dne 29.3.2006. Pro zajištění inventarizace jsou ustaveny tyto komise a jmenováni tito členové:

 

1. Hlavní inventarizační komise:

předseda:  ing. J. Hledíková

členové:  K.Voráčková,  A.Holečková

 

2. Dílčí  inventarizační komise:

 

a)  k provedení fyzické inventury samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí k 31.10.2006:

předseda: ing. J. Hledíková

členové:

K. Voráčková - všechny uvedené prostory

 J. Dvořáková - kanceláře KPT, KPE, KBV, KCD, KFI, KST, KET

 J.Veselá - děkanát, zasedací místnost

A.Holečková - KPY, oddělení praxe, učebny 1. a 2. p., kanceláře THP 1. p., knihovna a                           

                        atrium přízemí, chodby 

b) k provedení fyzické inventury DNM - softwaru k 31.10.2006:

předseda: ing. J. Hledíková

člen:  M.Hanák

 

c) k provedení dokladové inventury  k 31.12.2006:

předseda: ing. J. Hledíková

členové:  B. Šinková,  A.Holečková

 

d) k provedení fyzické inventury pokladny a cenin k 31.12.2006:

předseda: ing. J. Hledíková

členové:  B. Šinková, A. Holečková

 

e) k provedení fyzické inventury zásob k 31.12.2006:

předseda: ing. J. Hledíková

členové: K. Voráčková, A. Holečková

 

                

Jmenování  provedl děkan fakulty doc.Dr. Jiří Kašný, Th.D.                                                      

 

ing. Jindra Hledíková, tajemnice fakulty

V Č. Budějovicích dne 27.9.2006

 

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.006 s