Pokyn tajemnice TF JU č. 2/2004

K  poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků na TF JU.

 

V souladu s ustanovením Zákoníku práce § 133a, s Nařízením vlády č. 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a opatřením kvestora JU pro poskytování OOPP ze dne 29.11.1999, stanovím tyto zásady pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům TF JU:

1. OOPP jsou poskytovány na JU TF zaměstnancům menzy, uklizečkám, vrátnému a údržbáři.

2. OOPP jsou zaměstnancům vydávány do jejich osobního bezplatného užívání a jsou trvale majetkem JU TF.

3. Nákup OOPP zajišťuje ekonomický pracovník, který odpovídá za MTZ, dle žádanky zaměstnanců.

4. Nárok a životnost OOPP je uveden v tabulce. Výdej OOPP je prováděn proti podpisu zaměstnance.  Každý zaměstnanec má osobní list na personálním oddělení, ve kterém jsou evidovány přidělené OOPP na příslušné období. Při ukončení pracovního poměru na JU TF potvrdí nadřízený zaměstnance na personálním odd. vrácení OOPP a osobní list je předán k archivaci.

 

Pracoviště, činnost

Druh OOPP

Nárok a doba použití

Limit ceny na dobu použití

Vedoucí menzy

plášť bílý

protiskluzová obuv

rukavice

 

1x/rok, 12 měsíců

 

 

celkem 1.500,-

Kuchařka, pomocná kuchařka

plášť nebo kalhoty a blůza bílé

protiskluzová obuv

rukavice, čelenka

 

1x/rok, 12 měsíců

 

celkem 1.500,-

Pracovník skladu MTZ

plášť bílý

1x/2roky, 24 měsíců

500,-

Uklizečka

plášť

protiskluzová obuv

rukavice

1x/2roky, 24 měsíců

1x/2roky, 24 měsíců

1x/rok, 12 měsíců

 

celkem1.500,-

Vrátný

plášť nebo montérky

rukavice pětiprsté

vesta pracovní

1x/rok, 12 měsíců

1x/2roky, 24  měsíců

1x/4 roky, 48 měsíců

800,-

200,-

1000,-

Údržbář

plášť nebo montérky

rukavice pětiprsté

ochranné brýle

vesta pracovní

1x/rok, 12 měsíců

1x/rok, 12 měsíců

1x/2 roky, 24 měsíců

1x/4 roky, 48 měsíců

800,-

200,-

500,-

1000,-

 

5. K zajištění nezbytné hygieny jsou vedoucí menzy a uklizečkám TF poskytovány mycí, čisticí a dezinfekční prostředky dle nároku a potřeby na údržbu příslušných prostor TF. Evidenci spotřeby uvedených prostředků vede ekonomický pracovník zajišťující MTZ.

6. Přílohou č. 1 tohoto opatření je Osobní list OOPP.

 

Účinnost od 2.4.2004                                                           ing. J. Hledíková,  tajemnice TF

 

 

Příloha č. 1 k Pokynu tajemnice TF JU č. 2/2004 k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků na JU TF

 

Osobní list zaměstnance JU TF pro evidenci OOPP

 

Jméno zaměstnance:

 

Datum nástupu do pracovního poměru na JU TF:

 

 

Název OOPP

Datum poskytnutí OOPP

Podpis zaměstnance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum ukončení prac. poměru:                           Potvrzení o vrácení OOPP nadřízeným pracovníkem, podpis: 

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.014 s