Pokyn tajemnice TF JU č. 1/2007

 

Objednávky knih v r. 2007 v knihovně TF JU pro zajištění předběžné a průběžné finanční kontroly

 

Pro zajištění předběžné a průběžné finanční kontroly v r. 2007 bude objednávání knih probíhat takto:

  • Knihovna objedná knihy na základě Požadavku na objednávku (podepsaného objednavatelem, tj. řešitelem, ved. knihovny, příp. ved. katedry a potvrzeného správcem rozpočtu) a na základě konkrétního seznamu knih. „Požadavek" bude obsahovat souhrnnou informaci za konkrétní objednávku knih. Seznam knih bude součástí „Požadavku" vpodobě dohodnuté mezi knihovnou a objednávajícím (řešitel, knihovník apod.).
  • Knihovna povede evidenci objednávek.
  • Knihovna vyznačí na každé došlé faktuře odkaz na příslušnou objednávku včetně datumu a podpisu ved. knihovny.
  • Knihovna disponuje limitovaným příslibem finančních prostředků na objednávání knih formou ročního rozpočtu na knihy.
  • Řešitelé grantů a jiných projektů objednávají knihy vrámci rozpočtů svých grantů a projektů.

 ing. Jindra Hledíková, tajemnice TF, 5.1.2007

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.016 s