Pokyny tajemnice TF JU

Pokyn tajemnice č. 4/2014 - dodatek k Pokynu tajemnice č. 2/2014 - provoz budovy TF během předvánoční a vánoční doby

Pokyn tajemnice č. 2/2014 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2014/15

Pokyn tajemnice č. 4/2013, dodatek č. 3 - provoz budovy o letních prázdninách 2014

Pokyn tajemnice č. 2/2014, dodatek č. 1 - provoz budovy o Velikonocích 2014

Pokyn tajemnice č. 4/2013, dodatek č. 1 - provoz budovy během předvánoční a vánoční doby 2013

Pokyn tajemnice č. 4/2013 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2013/14

Pokyn tajemnice č. 2/2012, dodatek č. 4 - provoz budovy o prázdninách 2013

Pokyn tajemnice č. 3/2013, dodatek č. 2 - provoz budovy o Velikonocích 2013

Pokyn tajemnice č. 2/2013 - inventarizace pokladní hotovosti na TF

Pokyn tajemnice č. 2/2012 - provoz budovy od 24. 9. 2012 - 30. 6. 2013

Pokyn tajemnice č. 1/2011, dodatek č. 4 - provoz budovy o letních prázdninách 2012

Pokyn tajemnice č. 1/2011, dodatek č. 3 - provoz budovy během Velikonoc 2012

Pokyn tajemnice č. 1/2011, dodatek č. 2 - provoz budovy během předvánoční a vánoční doby 2011

Pokyn tajemnice č. 1/2011, dodatek č. 1 - provoz budovy dne 18. 11. 2011

Pokyn tajemnice 1/2011 - provoz budovy TF JU v ak. roce 2011/2012

Pokyn tajemnice TF JU č. 2/2010, dodatek č. 5 - provoz budovy o letních prázdninách 2011

Pokyn tajemnice TF JU č. 2/2010, dodatek č. 4 . provoz budovy o Velikonocích 2011

Pokyn tajemnice TF JU č. 02/2010, dodatek č. 3 - provoz budovy o sobotách v době zápočtů a zkoušení v LS 2010/11

Pokyn tajemnice TF JU č. 02/2010, dodatek č. 2 - provoz budovy TF JU během předvánoční a vánoční doby

Pokyn tajemnice TF JU č. 02/2010, dodatek č. 1 - provoz budovy TF JU dne 29. 10. 2010

Pokyn tajemnice TF JU č. 02/2010 - provoz budovy TF JU od 29. 9. 2010 do 30. 6. 2011

Dodatek č. 3 k pokynu tajemnice TF JU č. 04/2009 - provoz budovy TF JU 07/2010 - 09/2010

Dodatek č. 2 k pokynu tajemnice č. 4/2009: Provoz budovy TF JU o Velikonocích 2010

Pokyn č. 4/2009: Provoz budovy Teologické fakulty JU ČB od 29. 9. 2009 do 30. 6. 2010 (včetně "zkouškových" sobot v září 2010)

 

Pokyn č. 3/2009: Pokyn tajemnice TF JU č. 3/2009 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům na TF JU

 

 

Pokyn č. 1/2009: Organizační záležitosti spojené s činností interních doktorandek/doktorandů na TF JU

 

Pokyn č. 2/2008: Provoz budovy Teologické fakulty JU ČB od 29.9.2008 do 30.6.2009

Pokyn č. 1/2008: Podpisové vzory k oběhu dokladů na TF JU

 

Pokyn č. 6/2007: Provoz budovy Teologické fakulty od 24.9.2007 do 30.6.2008

Pokyn č. 5/2007: Vzory a schvalování  žádostí a jiných dokumentů v rámci pravidel oběhu dokladů a vnitřní kontroly na TF JU

Pokyn č. 4/2007: Oprávnění k podepisování dokladů  u vybraných akcí  v rámci pravidel oběhu dokladů na TF JU

Pokyn č. 3/2007: Aktualizace podpisových vzorů k oběhu dokladů na r. 2007

Pokyn č. 2/2007: Podpisové vzory k oběhu dokladů na TF JU

Pokyn č. 1/2007: Objednávky knih v r. 2007 v knihovně TF JU pro zajištění předběžné a průběžné finanční kontroly

 

Pokyn č. 3/2006: Nákup knih do knihovního fondu TF v r. 2006

Pokyn č. 2/2006: K provedení inventarizace v r. 2006

Pokyn č. 1/2006: Provoz budovy TF JU v období od září 2006 do července 2007

 

Pokyn č. 4/2005: K provedení inventarizace r. 2005 dle Příkazu kvestorky JU č. K8

Pokyn č. 3/2005: Provoz budovy Teologické fakulty JU ČB od 26.9.2005 do 30.6.2006

Pokyn č. 2/2005: Informace pro externí zaměstnance TF JU

Pokyn č. 1/2005: Provoz budovy Teologické fakulty od 21. 2. 2005 do 1. 7. 2005

 

Pokyn č. 7/2004: K uplatnění spisového a skartačního řádu na TF v r. 2004

Pokyn č. 6/2004: Podpisové vzory k oběhu dokladů JU v Č. Budějovicích Teologická fakulta

Pokyn č. 5/2004: K oběhu dokladů na TF

Pokyn č. 2/2004: K  poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků na TF JU

 

 

© 2008-10 TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, tel. +420 387 773 501, fax +420 386 354 994, dekanat@tf.jcu.cz, webmaster@tf.jcu.cz
0.006 s